bdswiss erfahrungen

n. Nome Club GOR Grado dichiarato Grado effettivo
1 Giuliato Leonardo VenetoGo 1712 4 kyu 4 kyu
2 Bertok Davide Higashikita Trieste 1401 7 kyu 7 kyu
3 Gennaro Giuseppe Venetogo Treviso 1373 7 kyu 7 kyu
4 Fava Marco VenetoGo 1237 8 kyu 9 kyu
5 Marconi Anna Higashikita Udine 1128 10 kyu 10 kyu
6 Fava Lorenzo VenetoGo Treviso 1070 10 kyu 10 kyu
7 Chen Yangwei pordenone 925 12 kyu 12 kyu
8 De_Lazzari Enrico VenetoGo Mestre 900 12 kyu 12 kyu
9 DUNATOV SANDRO VenetoGo Venezia 659 15 kyu 14 kyu
10 Frecentese Antonio VenetoGo TV 607 15 kyu 15 kyu
11 Zorzi Mirko VenetoGo Treviso 549 15 kyu 16 kyu
12 Collesei Lucia Caffè Garibaldi 431 16 kyu 17 kyu
13 Farenzena Michele Bar Garibaldi 325 18 kyu 18 kyu
14 Antonel Giovanni VenetoGO 317 18 kyu 18 kyu
15 Chen Lei_Lei Pordenone 229 19 kyu 20 kyu

 

 

 

Sunday the 24th - SIto creato da Leonardo e Lorenzo (VenetoGo 2014) - Hostgator Coupon Template