bdswiss erfahrungen

 

Rank Nome Partite giocate Vittorie Sconfitte Punti Win percent Rank
1 Sandro Dunatov 8 3 5 15 .375 13 kyu
2 Leonardo Giuliato 5 4 1 13.2 .800 5 kyu
3 Lorenzo Fava 5 4 1 13.2 .800 12 kyu
4 Marco Fava 5 3 2 11.4 .600 11 kyu
5 Yan Ping Liu 2 2 0 6 1 5 kyu
6 Giuseppe Gennaro 2 2 0 6 1 20 kyu
7 Niccolo Sgaravatti 4 0 4 4.8 .000 16 kyu
8 Giuseppe Baggio 1 1 0 3 1 15 kyu
9 Paolo Romandini 2 0 2 2.4 .000 19 kyu
10 Davide Cali 1 0 1 1.2 .000 16 kyu
11 Claudio Massarotto 1 0 1 1.2 .000 19 kyu
12 Irene Gennaro 1 0 1 1.2 .000 20 kyu
13 Daniele Fiorese 1 0 1 1.2 .000 15 kyu
Wednesday the 30th - SIto creato da Leonardo e Lorenzo (VenetoGo 2014) - Hostgator Coupon Template