bdswiss erfahrungen

 

 

n. Nome Club GOR Grado dichiarato Grado calcolato
1 Sgaravatti Niccolo VenetoGo 2084 1 kyu 1 dan
2 Predieri Fausto   1996 1 kyu 1 kyu
3 Martinelli Alessandro Go Club Roma 1887 1 kyu 2 kyu
4 Parton Maurizio   1796 3 kyu 3 kyu
5 De_Francesco Leonardo Go Club Roma 1792 3 kyu 3 kyu
6 Babini Stefano   1775 3 kyu 3 kyu
7 Bonaudo Federico Higashikita Pordenone 1692 4 kyu 4 kyu
8 Bullo Alberto Venezia Go Club 1690 4 kyu 4 kyu
9 Giuliato Leonardo VenetoGo 1673 4 kyu 4 kyu
10 Sassoli Cesare   1666 4 kyu 4 kyu
11 Bonaudo Matteo higashikita pordenone 1545 4 kyu 6 kyu
12 Malatesta Sofia Go Club Roma 1538 3 kyu 6 kyu
13 Fava Marco VenetoGo Treviso 1242 8 kyu 9 kyu
14 Greenberg Paul Go club Roma 1134 8 kyu 10 kyu
15 Fava Lorenzo VenetoGo Treviso 989 10 kyu 11 kyu
16 Tarquini Stefano Go Club Roma "Fujisawa Shuko" 940 12 kyu 12 kyu
17 De_Lazzari Enrico VenetoGo Mestre 911 12 kyu 12 kyu
18 Chen Yangwei Pordenone  688 13 kyu 14 kyu
19 Dunatov Sandro VenetoGo Venezia 650 14 kyu 14 kyu
20 Chen Lei_lei Pordenone 100 20 kyu 20 kyu
21 Farenzena Michele Caffè Garibaldi 100 20 kyu 20 kyu
22 Tosini Giovanni Venezia Go Club #N/A 19 kyu ?

 

 

Wednesday the 30th - SIto creato da Leonardo e Lorenzo (VenetoGo 2014) - Hostgator Coupon Template