bdswiss erfahrungen

  

Nome Club Rank dichiarato GOR (10/01/17) N° tornei giocati
1 Sgaravatti Niccolo VenetoGo 1 dan 2079 63
2 Giuliato Leonardo VenetoGo 4 kyu 1731 90
3 Brancaccio Andrea   4 kyu 1716 25
4 Gennaro Giuseppe venetogo treviso 7 kyu 1462 27
5 Chen Yangwei Higashikita pordenone 7 kyu 1433 27
6 Gomiero Tiziano   7 kyu 1389 21
7 Bertok Davide Higashikita Trieste 7 kyu 1341 224
8 Fava Marco VenetoGo Treviso 8 kyu 1279 86
9 Fava Lorenzo VenetoGo Treviso 9 kyu 1157 75
10 Marconi Anna Higashikita Udine 11 kyu 993 175
11 De_Lazzari Enrico VenetoGo Mestre 11 kyu 974 32
12 Zorzi Mirko Treviso 15 kyu 664 17
13 Dunatov Sandro VenetoGo Venezia 15 kyu 660 95
14 Antonel Giovanni Veneto Go 15 kyu 519 26
15 Chen Lei_lei Higashikita pordenone 16 kyu 458 20

 

 

 

Wednesday the 30th - SIto creato da Leonardo e Lorenzo (VenetoGo 2014) - Hostgator Coupon Template